CYRIL LAFORET_ hair

LUI MAGAZIN ITALY

HAIR: CYRIL LAFORET/ PHOTO: JOSEPHE DEGBAJO