NORIKO TAKAYAMA

SMART OUTSIDER FASHION

HAIR: NORIKO TAKYAMA/ PHOTO: ARSETO ADIPUTRA